اساسنامه

وزارت بهداشت برای فراهم نمودن تجهیزات تخصصی و تحقیقاتی پیشرفته در دانشگاه ها تصمیم به تاسیس و تجمیع تجهیزات تحقیقاتی در ۸ دانشگاه تیپ یک علوم پزشکی کشور بعنوان آزمایشگاه های تحقيقاتی جامع نموده است. دانشگاه علوم پزشکی اصفهان یکی از این ۸ دانشگاه منتخب تيپ یک می باشد. یکی از اهداف تاسيس این آزمایشگاه ها ارائه خدمات تخصصی به دانشگاههای اطراف می باشد. از نکات بارز این ازمایشگاه وجود دستگاه های پيشرفته مانند ميکروسکوپ الکترونی، فلوسيتومتری و ... می باشد.

جهت دسترسی به فایل اساسنامه آزمایشگاه های جامع علوم پزشکی کشور اینجا کلیلک کنید.