تصويربرداري از حيوانات كوچك

نام فارسی : تصويربرداري از حيوانات كوچك

نام انگلیسی: Small animal imaging

مدل دستگاه:Kodak  FX Pro

شرکت سازنده: Kodak

تصويربرداري و مطالعه بيماري ها در مدلهاي حيواني و دارورساني هدفمند با استفاده از نشانداركردن داروها با مواد فلورسنت، لومينوسانس، از بدن موجود زنده، بافت و پليت به منظور رديابي و توزيع بيولوژي، نانو ذرات و داروهايي كه توسط مواد فلورسنت نشاندار شده اند.

 

موارد قابل اندازه گيري با دستگاه

-       تصويربرداري از حيوانات کوچک