دستگاه آنالیز حرارتی همزمان (STA)

 
 
نام فارسی : دستگاه آنالیز حرارتی همزمان
نام انگلیسی : STA
مدل دستگاه :    STA 503
شرکت سازنده : Bahar
معرفی دستگاه:
آنالیز حرارتی همزمان دستگاهی است که به وسیله آن می توان تغییرات فیزیکی یک نمونه خاص را به عنوان تابعی از دما اندازه گیری کرد. آنالیز حرارتی همزمان، آنالیز جرم سنج حرارتیTGA را با آنالیز حرارتی مقایسه ای DTA یا کالرمتری مقایسه ای DSC تلفیق می کند. اولين مزيت مهم اين تركيب امكان دمايي با استفاده از حسگر DSC (يا DTA) مي باشد. به كمك اين روش مي توان تغييرات فيزيكي كاليبراسيون يك نمونه خالص به عنوان تابعي از دما يا زمان را اندازه گيري نمود.
موارد قابل اندازه گيري با دستگاه:
مورد اندازه گیری
- جریان گرمایی با دما یا زمان
- تغییرات وزنی با دما و زمان
واحد اندازه گیری
- میکروژول و درصد
دقت اندازه گیری
- %۵ و ۰.۵mg