دستگاه آنالیز عنصری(CHNSO)

 

نام فارسی : آنالیز عنصری

نام انگلیسی : Elemental Analysis

مدل دستگاه : ECS ۴۰۱۰

شرکت سازنده : Costech

معرفی دستگاه:

با استفاده از دستگاه آنالیز عنصری CHNS-O،امکان تعیین درصد عناصری شامل کربن ( Cهیدروژن ( H) ، نیتروژن ( N) ، گوگرد ( S) و اکسیژن (O) در نمونه های مختلف آلی و معدنی در صنایع دارویی ، پلیمر، کشاورزی ، صنایع غذایی ، کاتالیست ، نانو ، بیوتکنولوژی و غیره وجود دارد. .با کمک این دستگاه می توان فرمول تجربی ترکیب مورد نظر و یا قسمتی از آن را محاسبه نمود. با استفاده از این دستگاه آنالیز طیف وسیعی از نمونه های صنایع مختلف دارویی، پلیمر، شیمیایی و محیط زیست اعم از نمونه های جامد، مایع، فرار و نمونه های با ویسکوزیته بالا امکان پذیر خواهد بود.
 

موارد قابل اندازه گيري با دستگاه

مورد اندازه گیری

-       عناصرC,H,N,S,O

واحد اندازه گیری

-       Weight[mg]&[%]‎

دقت اندازه گیری

-       ۱%