دستگاه فلوسایتومتری ( Flow Cytometer)

نام فارسی : فلوسیتومتر

نام انگلیسی: flow cytometer

مدل دستگاه :Facscalibur 4-color sensor and sorter unit

شرکت سازنده :Becton Dickinson

معرفی دستگاه:

فلوسایتومتری روشی دستگاهی و بسیار دقیق است که جزء لاینفکی از تحقیقات بیولوژی پایه و تشخیص بیماری ها بوده که به خصوصیات پراکنده سازی نور توسط سلول های تحت آزمایش و نیز بر نشر فلوئورسانس از آنها استوار است. نشر فلورسانس با استفاده از آنتی بادی های کونژوگه با فلورانس انجام شده که این آنتی بادی ها می توانند مولکولهای سطحی و یا ترکیبات داخلی سلولها را ردیابی کرده و به آن ها متصل شوند و شناسایی انواع سلول های موجود در یک جمعیت سلولی متنوع را توسط فلوسایتومتری امکان پذیر سازند.

فلوسایتومتری یک تکنولوژی قدرتمند برای توصیف و آنالیز سلول ها می باشد. این وسیله توانایی اندازه گیری چندین پارامتر مختلف را به طور همزمان در یک سلول یا جمعیت سلولی را دارد. از ویژگیهای منحصر به فرد این دستگاه ، سرعت و دقت بالا، نیاز به حجم کم نمونه و آنالیز سلول به صورت تک تک می باشد تا ویژگیهای نمونه قابل بررسی و کمی سازی باشد.

 

موارد قابل اندازه گيري با دستگاه

مورد اندازه گیری        

-       سلول زنده یا فیکس شده انسانی یا حیوانی

واحد اندازه گیری

-       درصد