دستگاه کروماتوگرافی گازی –طیف سنج جرمی/ جرمی (GC-Mass/Mass)

نام فارسی : کروماتوگرافی گازی_طیف سنج جرمی/ جرمی

نام انگلیسی :GC-Mass-Mass

مدل دستگاه :۷۰۰۰

شرکت سازنده :TechnologiesAgilent

معرفی دستگاه:

دستگاه  GC-MS/MS ترکیبی از دو روش تجزیه ای است که گونه های یک مخلوط در GC جدا و سپس ساختار هرگونه بوسیله Mass شناسایی می شوند. نظر به اینکه امروزه، دستگاه GC-MS/MS در پروژه ها و طرح های تحقیقاتی مختلف شیمی تجزیه شیمی آلی، شیمی دریا، محیط زیست و بطور کلی در شاخه های مختلف شیمی، کشاورزی و داروسازی کاربرد وسیعی دارند، ضرورت کار با این دستگاه از اهمیت بالایی برخوردار است. از این دستگاه برای جداسازی و شناسایی ترکیبات مختلف استفاده می شود که در شرایط بهینه قابلیت تعیین مقادیر بسیار کم در حدود یک قسمت دربیلیون )ppb) را دارا می باشد. با استفاده از این دستگاه می توان آلودگی های موجود در آب، خاک و هوا را اندازه گیری نمود.

 

موارد قابل اندازه گيري با دستگاه

مورد اندازه گیری        

-       غلظت

واحد اندازه گیری

-       ppm ، ppb