میکروسکوپ تونل زنی روبشی(STM)

نام فارسی : میکروسکوپ تونل زنی روبشی     

نام انگلیسی: SCANNING TUNELLING MICROSCOPE

مدل دستگاه:  ss1

معرفی دستگاه:

مبنای اندازه گیری هندسه و خواص سطحی در این دستگاه بر این واقعیت استوار است که هرگاه فاصله یک سوزن تیز رسانا حدود چند آنگستروم باشد اختلاف ولتاژی به بزرگی چند ده میلی ولت به آن اعمال شود جریان الکتریکی حدود چند نانوآمپر بین سوزن وسطح برقرار می شود. به این پدیده در اصطلاح "جریان تونل زنی" گفته می شود.مقدار جریان تابعی از فاصله سوزن از سطح، شکل و جنس سوزن، هندسه و جنس سطح، اختلاف ولتاژ سوزن و سطح می باشد.

با استفاده از این دستگاه تصویربرداری از سطوح مختلف هادی، نیمه هادی و عایق در تمامی محیط ها (جامد- مایع - خلاءدر مقیاس نانو امکان پذیر، بنابراین نیازی به پوشش دهی نمونه توسط طلا نمی باشد.

موارد قابل اندازه گيري با دستگاه

مورد اندازه گیری

-       اندازه ذرات و خواص ساختاری سطوح رسانا

واحد اندازه گیری

-       نانومتر (nm)

دقت اندازه گیری

-       nm0.‎1